പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
02:49, 25 ഏപ്രിൽ 2015 സിയാറത്തുങ്കാൽ മഖ്ബറ കോട്ടിക്കുളം.jpeg (പ്രമാണം) 176 കെ.ബി. Najupallikkal സിയാറത്തുങ്കാൽ മഖ്ബറ കോട്ടിക്കുളം
14:47, 24 ഏപ്രിൽ 2015 എ.ഡി. മാധവൻ.png (പ്രമാണം) 248 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എ.ഡി. മാധവൻ |വിവരണം= എ.ഡി. മാധവൻ |ഉറവിടം= http://www.madhyamam.com/news/350920/150423 |ഖണ്ഡിക= |കുറ...
05:52, 23 ഏപ്രിൽ 2015 Mediaone Gulf logo.jpg (പ്രമാണം) 13 കെ.ബി. Zuhairali {{Logo fur |Article = മീഡിയാവൺ ഗൾഫ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <...
09:13, 18 ഏപ്രിൽ 2015 Limelight4232.jpeg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. 991joseph {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
07:58, 17 ഏപ്രിൽ 2015 Pepsi IPL logo.png (പ്രമാണം) 143 കെ.ബി. Masum Ibn Musa == Summary == {{Non-free use rationale logo | Article = Indian Premier League | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website = | History = | Commenta...
07:17, 17 ഏപ്രിൽ 2015 Rain Man.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Superbgogeta {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
07:03, 17 ഏപ്രിൽ 2015 Fight Club.jpg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Superbgogeta {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
20:11, 16 ഏപ്രിൽ 2015 215px-Rain Man poster.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Superbgogeta {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
06:21, 13 ഏപ്രിൽ 2015 കഥയും തിരക്കഥയും.JPG (പ്രമാണം) 676 കെ.ബി. SREESHYAM C A {{Book cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author = |Publisher = |Cover_artist = |We...
18:32, 12 ഏപ്രിൽ 2015 12 Angry Men.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Superbgogeta {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
14:38, 12 ഏപ്രിൽ 2015 Ivan Maryadaraman.jpg (പ്രമാണം) 63 കെ.ബി. Superbgogeta {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
21:09, 10 ഏപ്രിൽ 2015 Sharapanjaram.jpg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. Sreejithk2000 {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Sharapanjaram | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Sharapanjaram | Distributor = | Publisher = | Type = | Webs...
19:01, 10 ഏപ്രിൽ 2015 Vt.png (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. Niranjana Prasannakumar {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= |മറ്റു പതിപ്പുകൾ= }}
18:59, 10 ഏപ്രിൽ 2015 Mannadi.jpg (പ്രമാണം) 74 കെ.ബി. Niranjana Prasannakumar {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= |മറ്റു പതിപ്പുകൾ= }}
16:44, 10 ഏപ്രിൽ 2015 BALIDWEEP MALAYALAM BOOK.JPG (പ്രമാണം) 1.28 എം.ബി. Skiranjyothi {{Film cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
18:41, 8 ഏപ്രിൽ 2015 ആഞ്ഞുകൊത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ.jpg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. SREESHYAM C A {{Film cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
08:20, 8 ഏപ്രിൽ 2015 പൈദിമാരി വെങ്കട സുബ്ബറാവു.png (പ്രമാണം) 113 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പൈദിമാരി വെങ്കട സുബ്ബറാവു |വിവരണം= പൈദിമാരി വെങ്കട സുബ്ബറാവു |ഉറവ...
19:24, 7 ഏപ്രിൽ 2015 Bholu Indian railways mascot.jpg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Manuspanicker  
12:53, 5 ഏപ്രിൽ 2015 മല്ലി മസ്താൻ ബാബു.png (പ്രമാണം) 168 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മല്ലി മസ്താൻ ബാബു |വിവരണം= മല്ലി മസ്താൻ ബാബു |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/cricketworl...
08:14, 3 ഏപ്രിൽ 2015 Kottaram Mookambika Temple, Kolazhy.jpg (പ്രമാണം) 57 കെ.ബി. Vasudevantv {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല}} }}
10:35, 27 മാർച്ച് 2015 എ.കെ. രവീന്ദ്രനാഥ്.png (പ്രമാണം) 127 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എ.കെ. രവീന്ദ്രനാഥ് |വിവരണം= എ.കെ. രവീന്ദ്രനാഥ് |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/online/ma...
09:00, 25 മാർച്ച് 2015 Charlie Bit My Finger screenshot.png (പ്രമാണം) 276 കെ.ബി. Manuspanicker  
17:56, 24 മാർച്ച് 2015 Adobe PageMaker 7.0 on Mac OS screenshot.png (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Abin jv {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം=അഡോബി പേജ്മേക്കർ 7.0 യുടെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് |ഉറവിടം=അഡോബി |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ...
17:26, 21 മാർച്ച് 2015 തിരുവിഴ ജയശങ്കർ.jpeg (പ്രമാണം) 39 കെ.ബി. Mpmanoj {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = തിരുവിഴ ജയശങ്കർ.നാഗസ്വര വിദ്വാൻ |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~...
17:21, 21 മാർച്ച് 2015 P Bhaskaranunni.jpeg (പ്രമാണം) 76 കെ.ബി. Tennison {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
14:39, 21 മാർച്ച് 2015 യൂസഫലി കേച്ചേരി.png (പ്രമാണം) 158 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= യൂസഫലി കേച്ചേരി |വിവരണം= യൂസഫലി കേച്ചേരി |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=532696...
02:37, 21 മാർച്ച് 2015 Vikaspedia logo.jpg (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. Fotokannan ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Logo of the Indian Govt's website Vikaspedia |Source = Vikaspedia facebook page/website |Article = Vikaspedia |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the arti...
09:54, 19 മാർച്ച് 2015 സംഗമഗ്രാമമാധവൻ.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സംഗമഗ്രാമമാധവൻ |വിവരണം= സംഗമഗ്രാമമാധവന്റെ ചിത്രം |ഉറവിടം= http://www.newindian...
12:46, 18 മാർച്ച് 2015 DKRavi Cropped Photo.jpg (പ്രമാണം) 32 കെ.ബി. Pranchiyettan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഡി. കെ. രവി |വിവരണം= ഡി. കെ. രവി IAS |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=531617 |ഖണ്ഡിക= |കു...
10:11, 18 മാർച്ച് 2015 DSC(India).jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്സ് |Use = Infobox |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
10:04, 18 മാർച്ച് 2015 APS(India).jpg (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = പോസ്റ്റൽ സർവ്വീസ് കോർപ്സ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History...
09:58, 18 മാർച്ച് 2015 IACoE.png (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ഇന്ത്യൻ ആർമി കോർ ഓഫ് എഞ്ചിനിയേഴ്സ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website...
09:49, 18 മാർച്ച് 2015 Ladakh-Scouts.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ലഡാക്ക് സ്കൗട്സ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
09:45, 18 മാർച്ച് 2015 JAK LI Regiment Insignia.gif (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article =ജമ്മു-കാശ്മീർ ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രി |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |Hi...
09:44, 18 മാർച്ച് 2015 Rgt-jkr.gif (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ജമ്മു-കാശ്മീർ റൈഫിൾസ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Co...
09:42, 18 മാർച്ച് 2015 Mahar Regimental Insignia.gif (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = മഹർ റെജിമെന്റ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary =...
09:34, 18 മാർച്ച് 2015 Bihar Regiment Insignia.gif (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ബിഹാർ റെജിമെന്റ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
09:28, 18 മാർച്ച് 2015 Assam-Rifles Logo.jpg (പ്രമാണം) 10 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article =ആസ്സാം റൈഫിൾസ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary =...
09:16, 18 മാർച്ച് 2015 AssamRegimentInsignia.GIF (പ്രമാണം) 14 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ആസ്സാം റെജിമെന്റ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
08:47, 18 മാർച്ച് 2015 Kumaon Regiment Insignia.gif (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = കുമയൂൺ റെജിമെന്റ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentar...
08:45, 18 മാർച്ച് 2015 Garhwal Rifles Isignia.gif (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ഗഢ്‌വാൾ റൈഫിൾസ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
08:43, 18 മാർച്ച് 2015 Dogra Regiment Insignia.gif (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ഡോഗ്ര റെജിമെന്റ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
08:41, 18 മാർച്ച് 2015 Sikh Light Infantry Insignia.gif (പ്രമാണം) 3 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = സിക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രി |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History =...
08:39, 18 മാർച്ച് 2015 The Regiment Sikh Regiment Battle Insignia.jpg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = സിക്ക് റെജിമെന്റ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentar...
08:36, 18 മാർച്ച് 2015 Rajputana Rifles Insignia.gif (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = രജ്പുത്താനാ റൈഫിൾസ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Comm...
08:31, 18 മാർച്ച് 2015 Rajputs.JPG (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = രജ്പുത്താനാ റൈഫിൾസ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Com...
07:59, 18 മാർച്ച് 2015 Marathali.gif (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = മറാത്താ ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രി |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History...
07:57, 18 മാർച്ച് 2015 Madras Regiment insignia.png (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article =മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentar...
07:56, 18 മാർച്ച് 2015 Punjab Regiment India insignia.gif (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = പഞ്ചാബ് റെജിമെന്റ് (ഇന്ത്യ) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History...
07:54, 18 മാർച്ച് 2015 ParasIndia.JPG (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = പാരച്യൂട്ട് റെജിമെന്റ് (ഇന്ത്യ) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website =...
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
"http://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്