പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
07:55, 19 ഒക്ടോബർ 2014 Atlético de Kolkata.jpg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
00:10, 19 ഒക്ടോബർ 2014 296px-Mahindra Satyam Logo.svg.png (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. Jacob.jose {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = മഹീന്ദ്ര സത്യം |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.mahindrasatyam.com/corporate/documents/Cloud_Computing.pdf <!-- ADDITIONA...
15:29, 18 ഒക്ടോബർ 2014 Intel-logo.png (പ്രമാണം) 10 കെ.ബി. AswiniKP കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷൻ
14:54, 12 ഒക്ടോബർ 2014 സി.പി. മാത്തൻ.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സി.പി. മാത്തൻ |വിവരണം= സി.പി. മാത്തൻ |ഉറവിടം= http://photodivision.gov.in/writereaddata/webimages/thumbnails/599...
08:37, 12 ഒക്ടോബർ 2014 Gavha.jpg (പ്രമാണം) 298 കെ.ബി. Muthukurussi {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
01:15, 12 ഒക്ടോബർ 2014 മിസിംഗ് പേഴ്സൺ.png (പ്രമാണം) 74 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = മിസിംഗ് പേഴ്സൺ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = മിസിംഗ് പേഴ്...
16:10, 9 ഒക്ടോബർ 2014 ശക്തൻ തമ്പുരാൻ.gif (പ്രമാണം) 80 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ശക്തൻ തമ്പുരാൻ |വിവരണം= ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ ചിത്രം |ഉറവിടം= http://www.kathakali.inf...
03:14, 7 ഒക്ടോബർ 2014 World Malayalee Council.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Jacob.jose == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ലോക മലയാളി കൗൺസിൽ |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = [http://www.worldmalayalee.org/] <!-- ADDITIONAL INFORMATION --...
14:17, 6 ഒക്ടോബർ 2014 Manipur Emblem.JPG (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. AswiniKP  
14:06, 6 ഒക്ടോബർ 2014 Chandigarh Emblem.jpg (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ചണ്ഡീഗഢ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE F...
11:27, 6 ഒക്ടോബർ 2014 Actor Sudheer.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Vipinkumartvla {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
00:42, 6 ഒക്ടോബർ 2014 Scripture Union logo.jpg (പ്രമാണം) 2 കെ.ബി. Fotokannan == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=സ്ക്രിപ്ചർ യൂണിയൻ |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=[http://www.su-international.org/index.php?Doo=ContentView&id=100] <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_...
02:48, 4 ഒക്ടോബർ 2014 ചുനക്കര രാജൻ.jpg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ചുനക്കര രാജൻ |വിവരണം= ചുനക്കര രാജന്റെ ചിത്രം |ഉറവിടം= http://www.madhyamam.com/news/290253...
03:55, 3 ഒക്ടോബർ 2014 പി.പി.വി. മൂസ.png (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പി.പി.വി. മൂസ |വിവരണം= പി.പി.വി. മൂസ |ഉറവിടം= http://www.niyamasabha.org |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ...
00:01, 2 ഒക്ടോബർ 2014 University of Mysore logo.jpg (പ്രമാണം) 32 കെ.ബി. Jacob.jose {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = മൈസൂർ സർവ്വകലാശാല |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.sarkari-naukri.in/jobs-by-state/jobs-in-karnataka/jobs-in-univer...
14:01, 1 ഒക്ടോബർ 2014 ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ.jpg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ |വിവരണം= ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ |ഉറവിടം= http://www.m3db.com/ar...
02:10, 1 ഒക്ടോബർ 2014 P. R. Sivan.png (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പി.ആർ. ശിവൻ |വിവരണം= പി.ആർ. ശിവൻ |ഉറവിടം= http://www.niyamasabha.org/codes/members/m638.htm |ഖണ്ഡിക= |...
10:54, 29 സെപ്റ്റംബർ 2014 Kila.png (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. Satheesan.vn {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
04:43, 28 സെപ്റ്റംബർ 2014 Njan poster.jpg (പ്രമാണം) 38 കെ.ബി. Alfasst {{Film poster fur |Article = ഞാൻ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner =...
17:42, 26 സെപ്റ്റംബർ 2014 Rajadhi Raja.jpg (പ്രമാണം) 127 കെ.ബി. Arunmohanpavi {{Film poster fur |Article = രാജാധിരാജ |Use =രാജാധിരാജ |Name =രാജാധിരാജ |Distributor = പ്ളെ ഹൗസ് റിലീസ് |Publisher...
05:12, 26 സെപ്റ്റംബർ 2014 Villali Viran.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Arunmohanpavi {{Film poster fur |Article =വിലാളിവീരൻ |Use = വിലാളിവീരൻ |Name =വിലാളിവീരൻ |Distributor =സുധീഷ്‌ശങ്കർ |Publisher...
23:04, 23 സെപ്റ്റംബർ 2014 The-goal-bookcover.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Jacob.jose == Summary == {{Non-free use rationale |Article = ദി ഗോൾ (നോവൽ) |Description = bookcover |Source = http://www.amazon.com/The-Goal-Process-Ongoing-Improvement/dp/0884271951/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=137608057...
08:03, 23 സെപ്റ്റംബർ 2014 Geological Time Scale.jpg (പ്രമാണം) 237 കെ.ബി. Chandrapaadam അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്തി.
05:09, 23 സെപ്റ്റംബർ 2014 ഏഷ്യാനെറ്റ് ലോഗോ.png (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഏഷ്യാനെറ്റ് |വിവരണം= ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ലോഗോ |ഉറവിടം= http://www.asianetglobal.com/ |ഖണ്...
09:41, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014 Jai hind tv.jpg (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. AswiniKP Change of logo
08:45, 21 സെപ്റ്റംബർ 2014 Maram 1973.jpg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. AswiniKP {{Film poster fur |Article = മരം (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
10:30, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014 Syamji krishna verma new.jpg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. Bipinkdas {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ശ്യാംജി കൃഷ്ണ വർമ്മ |വിവരണം= ശ്യാംജി കൃഷ്ണ വർമ്മ |ഉറവിടം= http://kskvku.digitalu...
09:54, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014 K Udayakumar.jpg (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. AswiniKP {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കെ. ഉദയകുമാർ |വിവരണം= 1980കളിൽ ഇന്ത്യ വോളിബോളിലെ സൂപ്പർതാരവും നായകനു...
02:06, 18 സെപ്റ്റംബർ 2014 കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ.png (പ്രമാണം) 106 കെ.ബി. Fotokannan {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ |ഉറവിടം=http://www.dcbooks.com/blog/kodungallur-kunjikkuttan-thampuan-100th-birthday-dc...
11:56, 17 സെപ്റ്റംബർ 2014 Anthikkad2.jpg (പ്രമാണം) 82 കെ.ബി. Musthafa k salam {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
10:24, 17 സെപ്റ്റംബർ 2014 Anthikkad.jpg (പ്രമാണം) 64 കെ.ബി. Musthafa k salam {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
13:54, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014 Ladies Hostel 1973 Poster.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. AswiniKP {{Film poster fur |Article = ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
02:17, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014 Kerala Blasters logo.jpg (പ്രമാണം) 9 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description...
01:59, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014 ISL Logo.png (പ്രമാണം) 13 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commenta...
13:09, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014 Sancharam Logo.jpg (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = സഞ്ചാരം (ടെലിവിഷൻ പരിപാടി) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History...
12:58, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014 M80Moosa Poster.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. AswiniKP {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എം80 മൂസ |വിവരണം= എം80 മൂസ പരസ്യം |ഉറവിടം= http://www.mediaonetv.in/ |ഖണ്ഡിക= ആമുഖം |കുറ...
08:19, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014 15konar 213953.jpg (പ്രമാണം) 12 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബിനോയ് കോനാർ |വിവരണം= അഖിലേന്ത്യ കിസാൻസഭാ മുൻ അധ്യക്ഷനും സിപിഐ എം...
07:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014 Peppa Pig.jpg (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. AswiniKP {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പെപ്പ പിഗ് |വിവരണം=കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അനിമേഷൻ ടെലി...
14:40, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 എം. രാഘവൻ.jpg (പ്രമാണം) 107 കെ.ബി. Mangalat {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
04:55, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 Sherlock titlecard.jpg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. Alfasst {{Film poster fur |Article = ഷെർലക്ക് (ടെലിവിഷൻ പരമ്പര) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type...
18:06, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014 GSLV1.jpg (പ്രമാണം) 151 കെ.ബി. Jacob.jose == Summary == *'''Description''' - A GSLV in the Vehicle Assembly Building at the Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad. *'''Author''' - ISRO *'''Source''' - http://media2.intoday.in/indiatoday/ima...
10:14, 8 സെപ്റ്റംബർ 2014 Pumping iron dvd cover.jpg (പ്രമാണം) 65 കെ.ബി. Irvin calicut {{Film cover fur |Article = പമ്പിങ്ങ് അയേൺ |Use = infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പമ്പിങ്ങ് അയേൺ |Distributor = |Publisher =...
00:24, 8 സെപ്റ്റംബർ 2014 ഉണ്ണിക്കിടാവ്.png (പ്രമാണം) 75 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കെ. ഉണ്ണിക്കിടാവ് |വിവരണം= |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=482513 |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ...
15:33, 7 സെപ്റ്റംബർ 2014 SirSurendranathBanerjee.jpg (പ്രമാണം) 10 കെ.ബി. Bipinkdas {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി |വിവരണം= സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി |ഉറവിടം= http://greatwa...
09:02, 6 സെപ്റ്റംബർ 2014 Hansraj a.jpg (പ്രമാണം) 69 കെ.ബി. Bipinkdas {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ലാല ഹൻസ്രാജ് |വിവരണം= ലാല ഹൻസ്രാജ് |ഉറവിടം= http://davkota.org/founder.htm |ഖണ്ഡിക= ആമു...
08:24, 4 സെപ്റ്റംബർ 2014 7030732 orig.jpg (പ്രമാണം) 317 കെ.ബി. Hamnashafeer {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം=ജസ്വന്തിനു വന്ന കത്തുകൾ |ഉറവിടം=http://www.rachnabisht.com/blog---lest-we-forget/dead-man-talking |തിയ്യതി=28/05/2012 |സ്ഥലം= D...
08:22, 4 സെപ്റ്റംബർ 2014 1124420 orig.jpg (പ്രമാണം) 247 കെ.ബി. Hamnashafeer {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം=ജസ്വന്ത് ഘർ |ഉറവിടം=http://www.rachnabisht.com/blog---lest-we-forget/dead-man-talking | |തിയ്യതി=28/05/2012 |സ്ഥലം=Delh |രചയിതാവ്=Rac...
08:19, 4 സെപ്റ്റംബർ 2014 6117507 orig.jpg (പ്രമാണം) 179 കെ.ബി. Hamnashafeer {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം=ജസ്വന്തിന്റെ മുറി |ഉറവിടം=http://www.rachnabisht.com/blog---lest-we-forget/dead-man-talking |തിയ്യതി=28/05/2012 |സ്ഥലം=Delhi |രചയ...
11:20, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 ജീസസ്സ് (ചലച്ചിത്രം).JPG (പ്രമാണം) 53 കെ.ബി. Babug {{Film poster fur |Article = ജീസസ്സ് (ചലച്ചിത്രം) |Use Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Web...
09:23, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 ബിപൻ ചന്ദ്ര.png (പ്രമാണം) 87 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബിപൻ ചന്ദ്ര |വിവരണം= ബിപൻ ചന്ദ്ര |ഉറവിടം= http://news.keralakaumudi.com/news.php?nid=307c938c5f592c54a7fc0e956f8...
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
"http://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്