പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ഓരോ താളിലുമുള്ള ഇനങ്ങൾ:
ഉപയോക്തൃനാമം:
ചിത്രത്തിന്റെ പഴയ പതിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുക

അവരോഹണംതീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
14:36, 23 ഏപ്രിൽ 2014 Kampalath.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ |വിവരണം= കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ |ഉറവിടം= ht...
08:38, 23 ഏപ്രിൽ 2014 സ്വരശ്രീ-കേസർബായ്-കേർകർ.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Manuspanicker {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കേസർബായ് കേർകർ |വിവരണം= |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/online/malayalam/news/story/2873424/2014-04-20/kerala |ഖണ്...
04:09, 23 ഏപ്രിൽ 2014 Keli film.jpg (പ്രമാണം) 13 കെ.ബി. Sreejithk2000 {{Film cover fur |Article = കേളി (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
02:26, 23 ഏപ്രിൽ 2014 Mizo National Front logo.png (പ്രമാണം) 15 കെ.ബി. Vengolis {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് |വിവരണം= മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് അടയാളം |ഉറവിടം= http://www.in...
13:31, 22 ഏപ്രിൽ 2014 Oh friend this waiting.jpg (പ്രമാണം) 84 കെ.ബി. Fotokannan {{Film poster fur |Article = ഒ ഫ്രണ്ട്, ദിസ് വെയ്റ്റിങ് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഒ ഫ്...
11:47, 21 ഏപ്രിൽ 2014 Logo of ''Devon Ke Dev...Mahadev''.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Drajay1976 == ചിത്രം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ== {{Non-free image data |Description = Image depicting ''ദേവോം കേ ദേവ്... മഹാദേവ്''. |Source = Life OK |Portion...
01:25, 21 ഏപ്രിൽ 2014 ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ .png (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ |വിവരണം= മൂന്നാം കേരള നിയമസഭയിൽ നെയ്യാറ്റിൻക...
15:38, 20 ഏപ്രിൽ 2014 Symbol of Bangladesh Awami League.svg.png (പ്രമാണം) 61 കെ.ബി. Vengolis {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗ് |വിവരണം= ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗ് |ഉറവിടം= http://albd.or...
15:35, 20 ഏപ്രിൽ 2014 Bangladesh Awami League.svg.png (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. Vengolis {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗ് |വിവരണം= ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗ് പതാക |ഉറവിടം= h...
07:07, 19 ഏപ്രിൽ 2014 ബഷീർ ദ മാൻ.png (പ്രമാണം) 150 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബഷീർ ദ മാൻ |വിവരണം= ബഷീർ ദ മാൻ |ഉറവിടം= http://www.youtube.com/watch?v=gkVreH6GW1w |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ...
14:10, 18 ഏപ്രിൽ 2014 Universedell.jpg (പ്രമാണം) 81 കെ.ബി. Drajay1976 {{Non-free book cover|image has rationale=yes}} {{Non-free use rationale|Article=Orphans of the Sky |Description=Book cover |Source=Derived from a digital capture (photo/scan) of the book cover (creator of this digital version is irrelevant as the cop...
14:06, 18 ഏപ്രിൽ 2014 OrphansOfTheSky1964hardback.JPG (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. Drajay1976 == ചുരുക്കം == {{Non-free use rationale book cover | Article = ഓർഫ‌ൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൈ | Use = Header <!-- OPTIONAL FIELDS --> | Title = | Author = | Publisher...
13:11, 18 ഏപ്രിൽ 2014 DMDK flag.PNG (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Vengolis {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ദേശീയ മുർപോക്ക് ദ്രാവിഡ കഴകം |വിവരണം= ദേശീയ മുർപോക്ക് ദ്രാവിഡ കഴക...
12:04, 18 ഏപ്രിൽ 2014 Lok Janshakti party.png (പ്രമാണം) 108 കെ.ബി. Vengolis {{Logo fur |Article = ലോക് ജൻശക്തി പാർട്ടി |Use =ലോക് ജൻശക്തി പാർട്ടി <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMA...
12:01, 18 ഏപ്രിൽ 2014 Lok Janshakti Party Flag.jpg (പ്രമാണം) 15 കെ.ബി. Vengolis {{Logo fur |Article = ലോക് ജൻശക്തി പാർട്ടി |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = [[ലോക് ജൻശക...
11:56, 18 ഏപ്രിൽ 2014 Samta Party.gif (പ്രമാണം) 2 കെ.ബി. Vengolis {{Logo fur |Article = സമതാ പാർട്ടി |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = സമതാ പാർട...
11:50, 18 ഏപ്രിൽ 2014 BJD conch.jpg (പ്രമാണം) 2 കെ.ബി. Vengolis {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബിജു ജനതാ ദൾ |വിവരണം= തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം |ഉറവിടം= ബിജു ജനതാ ദൾ |ഖണ...
10:33, 18 ഏപ്രിൽ 2014 Vaseeralai Koodallur.jpeg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Zuhairali {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് |വിവരണം= മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് |ഉറവിടം= http://www.chandrikadaily.com/contentspage.asp...
05:03, 18 ഏപ്രിൽ 2014 Sophie's World Malayalam Cover.jpeg (പ്രമാണം) 9 കെ.ബി. Vengolis {{Book cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author = ജോസ്റ്റൈൻ ഗോഡർ |Pub...
15:03, 16 ഏപ്രിൽ 2014 Album cover of Guide.jpeg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. Jafarpulpally {{Film cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
14:43, 16 ഏപ്രിൽ 2014 Guide 1965 film poster.jpg (പ്രമാണം) 35 കെ.ബി. Jafarpulpally {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
13:42, 16 ഏപ്രിൽ 2014 The Cat Who Walks Through Walls.bookcover.amazon.jpg (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Drajay1976 Book cover for ''ദ കാറ്റ് ഹൂ വാക്ക്സ് ത്രൂ വാൾസ്'', from Amazon.com. {{Non-free book cover| Title = Cat Who Walks Through Walls, The| image has rationale= yes}} category:science fiction images...
05:25, 16 ഏപ്രിൽ 2014 Shamil2.jpeg (പ്രമാണം) 151 കെ.ബി. Zuhairali {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മക്തബതുശ്ശാമില |വിവരണം= ലൈബ്രറി |ഉറവിടം= http://shamela.ws/ |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെ...
05:12, 16 ഏപ്രിൽ 2014 Shamila.jpeg (പ്രമാണം) 10 കെ.ബി. Zuhairali {{Logo fur |Article = |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description...
03:32, 16 ഏപ്രിൽ 2014 T.K. Balan.png (പ്രമാണം) 82 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ടി.കെ. ബാലൻ |വിവരണം= ടി.കെ. ബാലൻ |ഉറവിടം= http://www.hindu.com/2005/04/18/stories/2005041809480400.htm |ഖണ്ഡി...
16:19, 15 ഏപ്രിൽ 2014 Theskinilivein-poster.png (പ്രമാണം) 235 കെ.ബി. Jafarpulpally == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = The Skin I Live In | Use = Infobox | Media = film <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = | Distributor = Warner Bros. Pictures Internatio...
04:58, 15 ഏപ്രിൽ 2014 Crusader or Conspirator Coalgate and Other Truths.png (പ്രമാണം) 51 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ക്രൂസേഡർ ഓർ കോൺസ്പിറേറ്റർ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ക...
11:22, 14 ഏപ്രിൽ 2014 E padmanabhan.png (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഇ. പത്മനാഭൻ |വിവരണം= ഇ. പത്മനാഭൻ |ഉറവിടം= http://www.niyamasabha.org/codes/members/m490.htm |ഖണ്ഡിക=...
17:34, 13 ഏപ്രിൽ 2014 The Accidental Prime Minister.jpg (പ്രമാണം) 81 കെ.ബി. Fotokannan ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = First-edition cover of Sanjaya Baru's 2014 memoir ''The Accidental Prime Minister'' |Source = http://penguinbooksindia.com/en/content/accidental-prime-minister |Date = 11 April 2014 |Author...
11:07, 13 ഏപ്രിൽ 2014 ഡ്രാഗൺ ബോൾ സീ- ദി റിട്ടേൺ ഓഫ് കൂളർ.jpg (പ്രമാണം) 40 കെ.ബി. Irvin calicut {{Film cover fur |Article = ഡ്രാഗൺ ബോൾ സീ: ദി റിട്ടേൺ ഓഫ് കൂളർ |Use = infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഡ്രാഗൺ ബോൾ സീ: ...
05:00, 11 ഏപ്രിൽ 2014 Following film poster.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Alfasst {{Film poster fur |Article = ഫോളോയിംഗ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owne...
05:24, 10 ഏപ്രിൽ 2014 Project Gooseberry Logo.jpg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. Akhilan {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = ഗൂസ്ബെറി പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ |ഉറവിടം = http://gooseberry.blender.org/ |തിയ്യതി = |രചയിതാവ് = ഗൂസ...
11:44, 9 ഏപ്രിൽ 2014 Tyrannosaur poster.jpg (പ്രമാണം) 184 കെ.ബി. Irvin calicut {{Film cover fur |Article = റ്റിറാനോസോറസ് (ചലച്ചിത്രം) |Use = infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = റ്റിറാനോസോറസ് (ചലച്...
14:42, 8 ഏപ്രിൽ 2014 G Adiga.jpg (പ്രമാണം) 14 കെ.ബി. Drajay1976 {{Non-free fair use in|ഗോപാലകൃഷ്ണ അഡിഗ}} http://www.kamat.com/kalranga/kar/writers/21604.htm ==ഗോപാലകൃഷ്ണ അഡിഗ എന്ന ലേഖനത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന...
07:45, 6 ഏപ്രിൽ 2014 Mulk Raj Anand.jpg (പ്രമാണം) 99 കെ.ബി. Vengolis {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മുൽക് രാജ് ആനന്ദ് |വിവരണം= മുൽക് രാജ് ആനന്ദ് |ഉറവിടം= http://www.npg.org.uk/collections/sear...
03:35, 5 ഏപ്രിൽ 2014 മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് .png (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് |വിവരണം= മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് |ഉറവിടം= http://news.keralakaumudi.com/news.php?nid=63a...
16:42, 4 ഏപ്രിൽ 2014 അൻജ നിഡ്രിൻഗാസ് .png (പ്രമാണം) 74 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= അൻജ നിഡ്രിൻഗാസ് |വിവരണം= പുലിറ്റ്സർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ജർമൻ ഫോട്ടോഗ...
15:23, 3 ഏപ്രിൽ 2014 എവുപ്രാസ്യാമ്മ.png (പ്രമാണം) 50 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എവുപ്രാസ്യാമ്മ |വിവരണം= എവുപ്രാസ്യാമ്മ |ഉറവിടം= http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=443359...
11:04, 3 ഏപ്രിൽ 2014 Satnam1.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. Roshan {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല}} }}
19:54, 2 ഏപ്രിൽ 2014 Dark knight rises poster.jpg (പ്രമാണം) 705 കെ.ബി. Sreyasmohan {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
16:27, 2 ഏപ്രിൽ 2014 Time Enough For Love 73.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Drajay1976 ==ചുരുക്കം== {{Information |Description=Cover art of Time Enough for Love by Robert A. Heinlein (1973) |Source=[http://www.wegrokit.com/tefl73.jpg Heinlein Book Cover Museum] |Date=1973 |Author=unknown |Permission=Fair Use - low resolut...
14:43, 2 ഏപ്രിൽ 2014 Unnikrishnan Puthoor.jpg (പ്രമാണം) 37 കെ.ബി. Pranchiyettan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപ...
16:05, 1 ഏപ്രിൽ 2014 ഒരു സന്ന്യാസിനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ .png (പ്രമാണം) 128 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = അമൃതാനന്ദമയി മഠം: ഒരു സന്ന്യാസിനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Sec...
04:06, 1 ഏപ്രിൽ 2014 Ceylon santosh sivan.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Fotokannan == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = Ceylon (film) | Use = Infobox | Media = film | Name = Ceylon (film) | Distributor = | Publisher = | Graphic Artist = | Type...
14:06, 31 മാർച്ച് 2014 ഖാലിദാ അദീബ് ഖാനം.png (പ്രമാണം) 112 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഖാലിദാ അദീബ് ഖാനം |വിവരണം= ഖാലിദാ അദീബ് ഖാനം |ഉറവിടം= http://www.thefridaytimes.com/beta3/tf...
11:23, 31 മാർച്ച് 2014 Samantha Lewthwaite Interpol.jpg (പ്രമാണം) 9 കെ.ബി. Drajay1976 ==ചുരുക്കം== {{Non-free use rationale 2 |Description = Photo of British Islamic militant Samantha Lewthwaite on her Wanted profile on Interpol. |Source = '''Original publication''': http://www.interpol.int/Wanted-Persons/%28wanted_id%29...
12:28, 28 മാർച്ച് 2014 Mogubai Kurdikar2.png (പ്രമാണം) 37 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മോഗുബായ് കുർദിക്കർ |വിവരണം= ജയ്പൂർ-അത്രൗലി ഘരാനയിലെ പ്രമുഖ ഹിന്ദു...
13:27, 27 മാർച്ച് 2014 Hirabai.JPG (പ്രമാണം) 14 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഹീരാബായ് ബരോദ്കർ |വിവരണം= കിരാന ഘരാന ശൈലി പിന്തുടർന്നിരുന്ന ഹിന...
00:19, 27 മാർച്ച് 2014 സി. ഗോപാലൻ നായർ.png (പ്രമാണം) 70 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സി. ഗോപാലൻ നായർ |വിവരണം= ഫോക്‌ലോർ ഗവേഷകനും ബാലസാഹിത്യകാരനുമായിരു...
16:00, 26 മാർച്ച് 2014 Methuselahs Children 1958.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Drajay1976 == Summary == {{Information |Description=Cover art of Methuselah's Children by Robert A. Heinlein (1958) |Source=[http://www.wegrokit.com/mc58.jpg Heinlein Book Cover Museum] |Date=1958 |Author=unknown |Permission=Fair Use - low resolution copy of book...

ആദ്യതാൾ
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
അവസാന താൾ
"http://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്