ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സർവീസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സർവീസ്
Service Overview
ചുരുക്കം ഐ.എഫ്.എസ്
തുടങ്ങിയത് 9 October 1946
രാജ്യം  India
ട്രേയ്നിങ് ഗ്രൗണ്ട് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ദേശീയ രാജ്യഭരണ അക്കാദമി, മസൂറി
വിദേശകാര്യ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇന്ത്യ, ന്യൂ ഡെൽഹി
Controlling Authority ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
Legal personality സർക്കാർ: സർക്കാർ സേവനം
General nature Diplomacy
Peacemakers
Administrators
Foreign policy and relations
Advisors to Ministers
Preceding service
Cadre Size
Service Chief
വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി
നിലവിൽ: രഞ്ജൻ മത്തായി
Head of the Civil Services
കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി
നിലവിൽ: അജിത് സേത്